Lees verder “Algemene voorwaarden”

" />

Algemene voorwaarden

 • Van Beek Massage Lisse:  gevestigd Gasstraat 12, 2161 WC Lisse, mobielnummer: 06-50485240. Hierna genoemd Van Beek Massage Lisse.
 • Medewerker: een persoon welke in dienst is van of werkzaam is voor Van Beek Massage Lisse.
 • Aangeboden dienstverlening: verzorgen van diverse massages op bovengenoemd adres of op locatie.
 • Cliënt: de persoon welke een behandeling ondergaat bij een masseur/behandelaar in dienst of werkende voor Van Beek Massage Lisse.
 • Behandeling: een overeenkomst tussen Van Beek Massage Lisse. enerzijds en de cliënt anderzijds, waarbij tegen betaling door de cliënt, een massage wordt gegeven door Van Beek Massage Lisse.
 • Betaling: geschiedt uitsluitend direct en á contant.
 • Reiskosten: worden in rekening gebracht als de behandeling op een adres buiten Lisse.
 • Medisch: Van Beek Massage Lisse verleent geen medische massages/behandelingen. Bij medische klachten dient cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.
 • Vrije wil: Cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van Van Beek Massage Lisse en deze kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan massages en/of behandelingen voortvloeien.
 • Uw gezondheid: is er sprake van medische klachten, is cliënt in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt hij/zij medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient de cliënt dit door te geven aan Van Beek Massage Lisse.
 • Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dit beslist melden. Cliënt blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de eigen gezondheid aan Van Beek Massage Lisse.
 • Dossier: Van Beek Massage Lisse mag van de cliënt een dossier bijhouden.
 • Inzage dossier: naast Van Beek Massage Lisse heeft slechts de betreffende cliënt recht op inzage in dit dossier.
 • Discretie: alle bedrijfsmatige, persoonlijke en/of medische gegevens worden zonder uw schriftelijk toestemming nooit aan derden verstrekt. Een derde kan slechts inzage in het dossier krijgen, indien hij een schriftelijke goedkeuring kan overleggen van cliënt.
 • Uitsluiting: Van Beek Massage Lisse behoudt zich het recht voor een cliënt van behandeling uit te sluiten als Van Beek Massage Lisse twijfelt aan de medische gesteldheid van de cliënt.
 • Aansprakelijk: Van Beek Massage Lisse stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, ongevallen of verlies van eigendommen in en rondom de bovengenoemde adressen.
 • Stiptheid: Van Beek Massage Lisse dient tijdig aanwezig te zijn op de overeengekomen locatie en tijdstip.
 • Annulering: van een behandeling is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of, bij geen contact, per sms mogelijk.
 • Algemene Voorwaarden: Iedereen die gebruik maakt van de diensten van Van Beek Massage Lisse verklaart akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.