Lees verder “U heeft een klacht, wat nu?”

" />

U heeft een klacht, wat nu?

Heeft de klant een klacht, dan dient de voetreflextherapeute dit te onderzoeken en het, als het in haar vermogen ligt, binnen een redelijk termijn te herstellen. Komt de voetreflexologe en de klant niet tot een oplossing, dan kan het geschil voorgelegd worden bij VNRT. Zie hieronder bij geschil Wkkgz:

Mocht er onverhoopt een geschil ontstaan tussen u als cliënt en mij als therapeut waar we samen niet uitkomen, dan is het goed te weten dat ik ben aangesloten bij de branchevereniging VNRT (Verenging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten).

Sinds 2017 is er de wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) in werking getreden om cliënten te ondersteunen bij eventuele klachten en geschillen. Op het moment dat wij samen niet tot een oplossing komen kunt u zich wenden tot de branchevereniging VNRT. VNRT heeft een klachten regelement opgesteld waarin de algemene regels worden beschreven in het kader van onvrede en klachten. Vanuit VNRT is er een klachtenfunctionaris beschikbaar om u te helpen met het formuleren van de onvrede of klacht en te bekijken hoe er naar een oplossing gewerkt kan worden. Er worden vanuit de VNRT geen kosten gerekend voor deze procedure. De procedure is alleen van toepassing op reflexzone therapieën.